Managera u manager d'applicaziuns per il servetsch da formulars

Uffizi d'informatica | 60–100 % | Cuira

Ensemen per il Grischun
L'unic chantun triling da la Svizra è in chantun multifar tant en quai che reguarda l'economia, la cultura sco er la politica. Cun 7106 km² è il Grischun il pli grond chantun da la Svizra e cun 150 valladas, 615 lais, 140 lieus da vacanzas e nundumbraivels dis da sulegl per onn porscha el in'auta qualitad da viver. L'administraziun chantunala dal Grischun è gist tuttina variada sco nossa cuntrada.
Es ti pronta u pront da gidar a sviluppar la transfurmaziun digitala? Sco center da servetschs e da cumpetenzas per IT da l'administraziun chantunala dal Grischun sustegnain nus nossa clientella interna cun ina infrastructura da basa segira e cun applicaziuns progressivas. Ensemen cun tai faschain nus avanzar la transfurmaziun digitala dal chantun Grischun. Per che persunas privatas ed interpresas possian far diever da servetschs online, integrain e manain nus ina cuntrada d'applicaziuns moderna che sa cumpona da servetschs da basa, sco p.ex. il portal dad e-government, il servetsch da formulars ed il identity & access management system.

Nus sco Uffizi d'informatica tschertgain perquai per immediat u tenor cunvegna ina managera u in manager d'applicaziuns per il servetsch da formulars

Tes champ d'incumbensas

 • Concepir e realisar formulars online e workflows cun l'applicaziun da formulars «JAXForms»
 • Collavurar tar l'integraziun en ils servetschs da basa, tar l'implementaziun d'applicaziuns spezialisadas sco er tar ils tests
 • Eruir cuntinuadamain il basegn e priorisar l'ulteriur svilup dal servetsch da formulars sco er da l'app da scan DocCapture GR
 • Garantir la coordinaziun cun ils posts interns e cun ils purschiders da servetschs dad IT externs sco er cussegliar las unitads administrativas
 • Elavurar concepts, documentaziuns da pretensiuns e d'applicaziun
 • Persuna da contact (2nd level) per l'organisaziun da support dal e-government

Quai giavischain nus da tai

 • Scolaziun e furmaziun supplementara en il sectur da l'informatica u da l'informatica economica ubain experientscha en il management d'applicaziuns
 • Experientscha da coordinar e da specifitgar las pretensiuns dad IT sco er da testar las applicaziuns dad IT
 • Da preferenza experientscha en la tgira d'applicaziuns da formulars e/u en il svilup d'applicaziuns
 • In pensar cumplessiv ed analitic sco er ina moda da lavurar structurada ed orientada al team
 • Ina persunalitad independenta, conscienta da la qualitad e fidada cun atgna iniziativa, abilitad organisatorica e perseveranza 

Noss avantatgs

Models dal temp da lavur flexibels e nua che pussaivel incl. homeoffice e lavur mobila
Work-life-balance cun vacanzas d'almain 5 emnas e cun congedi d'anzianitad
Supplement social spezial ultra dal supplement per uffants e sustegn per la tgira d'uffants tras terzas persunas
Paja e prestaziuns socialas attractivas
Pussaivladads multifaras d'absolver ina scolaziun ed ina furmaziun supplementara
Pussaivladad da gidar a concepir il futur dal chantun

Lieu da lavur

Uffizi d'informatica
Rosenweg 4
7001 Cuira
Nus ans legrain da Vossa annunzia online e da far Vossa enconuschientscha.