Manadra u manader dal team Manaschi d'applicaziuns

Uffizi d'informatica | 60–100 % | Cuira

Ensemen per il Grischun
L'unic chantun triling da la Svizra è in chantun multifar tant en quai che reguarda l'economia, la cultura sco er la politica. Cun 7106 km² è il Grischun il pli grond chantun da la Svizra e cun 150 valladas, 615 lais, 140 lieus da vacanzas e nundumbraivels dis da sulegl per onn porscha el in'auta qualitad da viver. L'administraziun chantunala dal Grischun è gist tuttina variada sco nossa cuntrada.

Es ti pronta u pront da gidar a sviluppar la transfurmaziun digitala? Sco center da servetschs e da cumpetenzas per IT da l'administraziun chantunala dal Grischun sustegnain nus nossa clientella interna cun ina infrastructura da basa segira e cun applicaziuns progressivas. Ensemen cun tai faschain nus avanzar la transfurmaziun digitala dal chantun Grischun.

Nus sco 
Uffizi d'informatica tschertgain perquai per immediat u tenor cunvegna ina manadra u in manader dal team Manaschi d'applicaziuns

Tes champ d'incumbensas

  • Manar il team Manaschi d'applicaziuns cun var nov collavuraturas e collavuraturs en reguard persunal
  • Far il plan da lavur da las collavuraturas e dals collavuraturs per manar ed integrar applicaziuns sco er coordinar ils termins ensemen cun la clientella e cun ils furniturs
  • Planisar ed acquistar meds d'informatica incl. responsabladad per il preventiv dal champ da cumpetenza
  • Procurar per in manaschi d'applicaziuns stabil e segir che correspunda als basegns e ch'è sin il stadi actual da la tecnica

Quai giavischain nus da tai

  • Furmaziun supplementara superiura terminada en il sectur da l'informatica, da l'informatica economica u en in sectur specific parentà
  • Ina persunalitad directiva independenta che lavura en moda effizienta, cun perseveranza, cun l'abilitad d'entusiasmar per propostas da soluziun innovativas sco er cun in pensar cumplessiv ed analitic
  • Orientaziun als servetschs e buna abilitad da communitgar en il contact cun differentas gruppas en mira sco er l'abilitad d'intermediar tranter gruppas cun differents interess
  • Experientscha en il manaschi da servers e d'applicaziuns
  • Fitg bunas enconuschientschas dal tudestg a bucca ed en scrit, bunas enconuschientschas da l'englais e d'ina segunda lingua chantunala èn d'avantatg

Noss avantatgs

Models dal temp da lavur flexibels e nua che pussaivel incl. homeoffice e lavur mobila
Work-life-balance cun vacanzas d'almain 5 emnas e cun congedi d'anzianitad
Supplement social spezial ultra dal supplement per uffants e sustegn per la tgira d'uffants tras terzas persunas
Paja e prestaziuns socialas attractivas
Pussaivladads multifaras d'absolver ina scolaziun ed ina furmaziun supplementara
Pussaivladad da gidar a concepir il futur dal chantun

Lieu da lavur

Uffizi d'informatica
Rosenweg 4
7001 Cuira
Nus ans legrain da Vossa annunzia online e da far Vossa enconuschientscha.