L'administraziun chantunala – ina patruna moderna per collavuraturas motivadas e collavuraturs motivads sco Vus.
persuna d'instrucziun da franzos (80–100 %)
Uffizi per la furmaziun media-superiura / Scola chantunala grischuna
Arosastrasse 2
7000 Cuira
Voss champ d'incumbensas: Vus instruis il rom franzos al gimnasi da curta durada sco er a la scola media spezialisada ed a la scola media commerziala. Entaifer la secziun collavurais Vus gugent cun autras persunas d'instrucziun ed As engaschais en autras gruppas da lavur a favur dal svilup da l'entira scola. L'instrucziun d'in ulteriur rom, da preferenza d'ina lingua neolatina, è giavischada.
Voss profil: Vus avais terminà in studi da scola auta en Voss rom d'instrucziun ed avais absolvì il diplom d'instrucziun per scolas da maturitad (diplom per l'instrucziun superiura). Giavischada vegn experientscha d'instruir sin il stgalim secundar II. Per l'instrucziun a la scola media commerziala avais Vus en il cas ideal ina qualificaziun supplementara en pedagogia da las professiuns.

Vus essas ina persunalitad flexibla, iniziativa ed abla da lavurar en in team e lavurais gugent cun persunas giuvnas. Vus essas ina persuna communicativa, surpigliais gugent responsabladad ed essas pronta u pront d'As engaschar en la vita da scola. Sco persuna d'instrucziun a la Scola chantunala grischuna trilingua cumpletteschan enconuschientschas d'ina segunda lingua chantunala Voss profil.
Grad d'occupaziun: 80–100 %
Cumenzament da la lavur: 1. d'avust 2024
Lieu da lavur: Cuira
Termin d'annunzia: 5 d'october 2023
Persuna da contact: Philippe Benguerel, telefon 081 257 51 51, philippe.benguerel@bks.gr.ch
Nus ans legrain da Vossa annunzia electronica cumpletta.