L'administraziun chantunala – ina patruna moderna per collavuraturas motivadas e collavuraturs motivads sco Vus.
referendaria u referendari per la taglia a la funtauna (80–100 %)
Administraziun chantunala da taglia
Steinbruchstrasse 18
7001 Cuira
Voss champ d'incumbensas: Sco collavuratura u collavuratur da la secziun Taglia a la funtauna essas Vus responsabla u responsabel per registrar ils rendaquints da la taglia a la funtauna da las patrunas e dals patruns sco er per controllar e per curreger quests rendaquints cun agid da las patrunas e dals patruns u da las vischnancas. Vus liquidais la correspundenza specifica ed essas la persuna che dat infurmaziuns per telefon a patrunas e patruns sco er a lavurantas e lavurants da las vischnancas attribuidas a Vus sco er ad auters posts da servetsch. Cun Vossa lavur procurais Vus che las lavurantas estras ed ils lavurants esters vegnian taxads correctamain e cumplettamain.
Voss profil: Vus avais terminà ina scolaziun commerziala ed avais in fitg bun flair per la lavur cun cifras. Voss plaschair dal contact cun la clientella e Vossa moda da communitgar avertamain faciliteschan Vossa lavur. Vus n'avais betg mo ina moda da lavurar independenta, fidada ed exacta, mabain er in bun dun receptiv, la capacitad da supportar squitsch e l'abilitad da lavurar en in team. I vegn premess che Vus sappias fitg bain tudestg a bucca ed en scrit. Enconuschientschas dal talian èn d'avantatg.
Grad d'occupaziun: 80–100 %
Cumenzament da la lavur: 1. da matg 2023 u tenor cunvegna
Lieu da lavur: Cuira
Termin d'annunzia: 31 da mars 2023
Persuna da contact: Nicolle Gadient, telefon 081 257 34 45
Nus ans legrain da Vossa annunzia electronica cumpletta.