L'administraziun chantunala – ina patruna moderna per collavuraturas motivadas e collavuraturs motivads sco Vus.
spezialista u spezialist da sistems ICT – applicaziuns spezialas (60–100 %)
Polizia chantunala dal Grischun
Ringstrasse 2
7000 Cuira
Voss champ d'incumbensas: La ICT da la Polizia chantunala dal Grischun è responsabla per il manaschi da differents sistems spezials. Latiers tutgan l'elavuraziun dals andaments da la polizia, la colliaziun da tals cun la rait naziunala, il funcziunament dal sistem da clom d'urgenza ed il management da tut ils apparats iOS mobils (MDM). Tar Voss champ d'incumbensas appartegnan er il manaschi segir ed il svilup permanent dals sistems spezials e da lur interfatschas sco er la documentaziun cuntinuanta. Per ils sistems e per las bancas da datas appartegnentas faschais Vus – ensemen cun Voss team – il support dal segund nivel. Eventuals disturbis en la cuntrada cumplexa da la ICT analisais ed eliminais Vus cun las partidas participadas internas ed externas.
Sco spezialista u spezialist da sistems ICT elavurais Vus concepts da soluziun, che Vus realisais ensemen cun Voss team. Projects pli pitschens da Voss champ d'incumbensas elavurais Vus independentamain, en projects gronds essas Vus ina part d'in team.
Voss profil: Per questa activitad multifara vegn premessa ina persunalitad independenta e fidada che collavura gugent en in team cumprovà e motivà. Er sut squitsch da temp essas Vus abla u abel da liquidar las incumbensas en moda structurada ed exacta. L'observanza da las disposiziuns vertentas davart la protecziun da datas sa chapescha da sez per Vus. Ultra d'experientschas en il manaschi d'applicaziuns spezialas avais Vus er enconuschientschas pli profundas en ils secturs da bancas da datas (Oracle, MS-SQL, PostgreSQL) e da sistems operativs (Windows, RedHat Linux). Plinavant avais Vus la prontezza da far periodicamain servetsch da pichet.

In emprendissadi d'informatica terminà u in auter emprendissadi terminà cun ina furmaziun supplementara approfundada en il sectur da l'informatica èn la basa professiunala per quest champ d'activitad. En il cas ideal avais Vus terminà ina furmaziun supplementara en informatica (scola spezialisada superiura / scola auta spezialisada) u avais la prontezza d'absolver ina tala furmaziun supplementara. In'affinitad per la segirezza da las infurmaziuns cumpletteschan Voss profil.

Noss team sa legra d'ina persunalitad carismatica, decidida e cooperativa. Avain nus sveglià Voss interess? Lura ans legrain nus d'emprender d'enconuscher Vus persunalmain.
Grad d'occupaziun: 60–100 %
Cumenzament da la lavur: immediatamain u tenor cunvegna
Lieu da lavur: Cuira
Termin d'annunzia: 30 d'avrigl 2023
Persuna da contact: Michele Donnicola, telefon 081 257 72 82, michele.donnicola@kapo.gr.ch
Nus ans legrain da Vossa annunzia electronica cumpletta.