L'administraziun chantunala – ina patruna moderna per collavuraturas motivadas e collavuraturs motivads sco Vus.
lavurera sociala u lavurer social (60 %)

Uffizi dal servetsch social

Grabenstrasse 8

7001 Cuira

Voss champ d'incumbensas: Il servetsch social per dumondas da dependenza è in post da cussegliaziun spezialisà da l'Uffizi dal servetsch social dal Grischun. El è responsabel per indesch vischnancas cun in intschess da 62 000 persunas. Vossa lavur cumpiglia la cussegliaziun da persunas directamain pertutgadas, da confamigliars e da terzas persunas, sch'i dat problems en il sectur da dependenza e social, sco er l'intermediaziun da prestaziuns da las assicuranzas socialas e da l'agid social finanzial. Da gronda impurtanza è la collavuraziun cun autoritads socialas e cun posts spezialisads. Vus pudais far quint cun in'activitad variada ed interessanta che pretenda responsabladad.

Voss profil: Vus avais terminà ina scolaziun sco lavurera sociala u lavurer social BSc/SAS ubain ina scolaziun cumparegliabla. Tar Vossas fermezzas tutgan ina gronda cumpetenza da cussegliaziun en il sectur da dependenza sco er enconuschientschas spezialisadas fundadas dal dretg d'agid social e dal sectur da las assicuranzas socialas. Vus avais l'interess ed il dun da cussegliar persunas da differentas classas socialas ed essas abla u abel d'etablir in contact constructiv cun las pli differentas persunas. Vus supportais squitsch, avais plaschair da contacts e savais lavurar en in team. Vus disponis er da bunas abilitads communicativas, organisatoricas ed administrativas. Vus essas disada u disà da lavurar en moda independenta ed a favur da soluziuns.

Grad d'occupaziun: 60 %
Cumenzament da la lavur: immediatamain u tenor cunvegna
Lieu da lavur: Cuira
Termin d'annunzia: 1 fanadur 2022
Persuna da contact: Susann Monigatti, Telefon 081 257 26 93 u Mathias Kaufmann, Telefon 081 257 26 68

Nus ans legrain da Vossa annunzia electronica cumpletta.