L'administraziun chantunala – ina patruna moderna per collavuraturas motivadas e collavuraturs motivads sco Vus.
collavuratura u collavuratur per la tegnida d'animals

Uffizi per l'execuziun giudiziala

Grabenstrasse 15

7001 Cuira

Voss champ d'incumbensas: Il Stabiliment giudizial Realta serva a l'execuziun averta dad umens tenor il Cudesch penal svizzer. En il sectur da la tegnida d'animals surpigliais Vus la direcziun, l'instrucziun e l'assistenza da las persunas collocadas ed essas responsabla u responsabel per liquidar en moda cumpetenta ed a temp tut las lavurs che resultan en il champ d'acziun. En emprima lingia vegnis Vus engaschada u engaschà en il sectur dal muvel gross. Quest sectur cumpiglia var 50 vatgas da latg cun in indriz da mulscher automatic sco er muaglia d'allevament e da maz. Vus prestais servetschs da substituziun en la tegnida da portgs (70 portgas d'allevament cun purschels, 210 plazzas da portgs da maz) sco er en l'implant da biogas. Ultra da quai faschais Vus servetsch da fin d'emna e da pichet.

Voss profil: Vus avais terminà ina scolaziun sco pura u pur ed avais experientscha professiunala da plirs onns. Vus essas ina persunalitad equilibrada ch'è abla da lavurar en in team, da supportar squitsch e da schliar conflicts ed avais ina gronda cumpetenza sociala. Il contact cun persunas da differentas culturas vesais Vus sco sfida positiva. Enconuschientschas da linguas estras èn d'avantatg. Ultra da quai avais Vus ina conduita irreproschabla, avais in permiss da manischar da la categoria B ed essas pronta u pront d'absolver la scolaziun sco persuna spezialisada per l'execuziun giudiziala.

Grad d'occupaziun: 100 %
Cumenzament da la lavur: immediatamain u tenor cunvegna
Lieu da lavur: Cazas
Persuna da contact: Simon Peter Luzi, telefon 081 257 46 90 u Manuela Kassubek, telefon 081 257 52 61, personal@ajv.gr.ch / pagina d'internet: www.ajv.gr.ch

Nus ans legrain da Vossa annunzia electronica cumpletta.