L'administraziun chantunala – ina patruna moderna per collavuraturas motivadas e collavuraturs motivads sco Vus.
manadra u manader da l'Autoritad per la protecziun d'uffants e da creschids (APUC) filiala Grischun Central/Moesa (80–100 %, jobsharing pussaivel)

Autoritad per la protecziun d'uffants e da creschids (APUC) Grischun Central/Moesa

Rathaus

7430 Tusaun

Voss champ d'incumbensas: Sco manadra u manader essas Vus responsabla u responsabel per la direcziun generala operativa e strategica da la filiala Grischun Central/Moesa. En questa funcziun directiva multifara e pretensiusa essas Vus cumpetenta u cumpetent per la direcziun professiunala, persunala, finanziala ed organisatorica da la filiala. Elements essenzials da Voss champ d'incumbensas èn la collavuraziun e la colliaziun cun il stab da la APUC Grischun e cun las autras filialas da la APUC, cun las curatellas professiunalas, cun las organisaziuns partenarias, cun las vischnancas, cun la medischina e cun la psichiatria, cun l'autoritad sociala sco er cun la giustia. Vus essas responsabla u responsabel per implementar e per garantir ina pratica unitara sco er per realisar la protecziun d'uffants e da creschids tenor il stadi da dretg. Sco commembra u commember dal collegi giuditgant da la filiala Grischun dal Nord essas Vus responsabla u responsabel per sclerir, per ordinar, per survegliar e per accumpagnar las mesiras pronunziadas da l'autoritad en il rom da l'incumbensa legala. Ultra da quai essas Vus sezza activa u Vus sez activ en l'elavuraziun da cas e procurais che las decisiuns vegnian elavuradas independentamain ed a temp util.

Voss profil: Per quest champ d'incumbensas pretensius e varià tschertgain nus ina persunalitad da cader cun experientscha en il sectur da la protecziun d'uffants e da creschids. Vus avais in diplom d'ina scola auta universitara u pedagogica, d'ina scola auta spezialisada u d'ina scola equivalenta en ils secturs dretg, lavur sociala, pedagogia, psicologia, medischina u economia/finanzas. Vus essas ina persunalitad abla da supportar squitsch cun ina moda da lavurar orientada a la prestaziun da servetschs ed a soluziuns, che ha la forza da persvader ed ina gronda motivaziun per manar in team interdisciplinar. Sco persuna spezialisada che ha fermezzas communicativas e grondas cumpetenzas socialas, avais Vus era ina buna expressiun linguistica, da preferenza en tudestg ed en talian. Ina demananza autentica e segira cumplettescha Voss profil. Vus essas pronta u pront da far servetsch da pichet.

Grad d'occupaziun: 80–100 % (jobsharing pussaivel, pensum minimal 40 %)

Cumenzament da la lavur: 1. da favrer 2022 u tenor cunvegna

Lieu da lavur: Tusaun

Termin d'annunzia:15 da december 2021

Persuna da contact: Matthias Tscharner, manader APUC GR, telefon 081 257 49 70 u Regina Gasser, surveglianza APUC, telefon 081 257 25 13

Nus ans legrain da Vossa annunzia electronica cumpletta.