L'administraziun chantunala – ina patruna moderna per collavuraturas motivadas e collavuraturs motivads sco Vus.
persuna d'instrucziun da tudestg (40–60 %)

Uffizi per la furmaziun media-superiura / Scola chantunala grischuna

Arosastrasse 2

7000 Cuira

Voss champ d'incumbensas: En il champ germanistica instruis Vus tudestg e tudestg per persunas da lingua estra al gimnasi sco er a la scola media spezialisada ed a la scola media commerziala. Entaifer la secziun collavurais Vus gugent cun autras persunas d'instrucziun ed As engaschais en autras gruppas da lavur per il svilup da la scola sco tala.

Voss profil: Vus avais terminà in studi da scola auta en Voss rom d'instrucziun ed avais absolvì il diplom d'instrucziun per scolas da maturitad (diplom per l'instrucziun superiura en il rom tudestg sco emprima lingua ed – en il cas ideal – tudestg sco segunda lingua). Giavischada vegn experientscha d'instruir sin il stgalim secundar II. Per l'instrucziun a la scola media commerziala possedais Vus en il cas ideal ina qualificaziun supplementara en pedagogia da las professiuns.
Vus essas ina persunalitad flexibla ch'è abla da lavurar en in team e che ha plaschair d'instruir. Sco persuna d'instrucziun a la Scola chantunala grischuna trilingua cumpletteschan enconuschientschas d'ina segunda lingua chantunala Voss profil.

Grad d'occupaziun: 40–60 %

Cumenzament da la lavur: 1. d'avust 2022

Lieu da lavur: Cuira

Termin d'annunzia: 22 d'october 2021

Persuna da contact: Philippe Benguerel, telefon 081 257 51 57, philippe.benguerel@bks.gr.ch

Nus ans legrain da Vossa annunzia electronica cumpletta.