L'administraziun chantunala – ina patruna moderna per collavuraturas motivadas e collavuraturs motivads sco Vus.
cussegliadra u cussegliader da persunal da management da reabilitaziun / managera u manager da cas (30–50 %)

Uffizi da persunal

Steinbruchstrasse 18

7000 Cuira

L'Uffizi da persunal procura sco uffizi interdisciplinar ch'il chantun Grischun saja in patrun attractiv e progressiv. La finamira dal management da reabilitaziun dal chantun Grischun è da mantegnair la capacitad da lavurar e l'integraziun professiunala da collavuraturas e collavuraturs malsauns u disgraziads en il process da lavur.

 

Voss champ d'incumbensasVus tgirais persunas cun impediments da la sanadad en situaziuns chargiadas multiplas e cumplexas en il rom d'in management da cas e fixais mesiras individualas. Vus essas responsabla u responsabel per la coordinaziun da furnituras e furniturs da prestaziuns medicinalas, d'assicuraders privats e socials ed autras instituziuns. Vossa finamira èsi da cuntanscher ina reintegraziun professiunala e sociala optimala sco er ina reabilitaziun da la sanadad da la persuna pertutgada.

Voss profil: Vus avais terminà ina scolaziun en il sectur coaching, management da cas, integraziun en il mund da lavur, assicuranzas socialas u resursas umanas ed avais plirs onns experientscha professiunala en il management da cas u en la reintegraziun professiunala. Bunas enconuschientschas medicinalas ed experientscha en connex cun malsognas psichicas èn d'avantatg. Sco managera u manager da reabilitaziun spetgain nus ina gronda cumpetenza sociala sco er empatia. Ina moda da lavurar independenta ed in bun pau atgna responsabladad sa chapeschan per Vus da sasezzas. Vus essas ina persuna spezialisada engaschada, orientada a soluziuns ed abla da supportar squitsch cun fitg bunas abilitads communicativas. En questa funcziun vegnan ultra da quai premessas fitg bunas enconuschientschas dal talian (segunda lingua materna u almain nivel C1). Bunas abilitads da lavurar en in team, flexibilitad e fidadadad cumpletteschan Voss profil.

 

Voss avantatgs: In'activitad interessanta ed independenta che pretenda responsabladad, pussaivladads d'As perfecziunar sco er cundiziuns d'engaschament modernas (incl. homeoffice).

 

Avain nus sveglià Voss interess? Lura ans legrain nus d'As emprender d'enconuscher persunalmain.


Grad d'occupaziun30–50 %

Cumenzament da la lavur: immediatamain u tenor cunvegna

Lieu da lavurCuira

Termin d'annunzia16 d'avust 2021

Persuna da contact: Roger Danuser, manader da partiziun, telefon 081 257 32 45, roger.danuser@pa.gr.ch, Marcel Camenisch, vicemanader da partiziun, tel. 081 257 32 42, marcel.camenisch@pa.gr.ch


Nus ans legrain da Vossa annunzia electronica cumpletta.