L'administraziun chantunala – ina patruna moderna per collavuraturas motivadas e collavuraturs motivads sco Vus.
coordinatura u coordinatur per business continuity management (80–100 %)

Uffizi da persunal

Steinbruchstrasse 18

7000 Cuira

Voss champ d'incumbensas: Vus surpigliais la responsabladad per ina direcziun ed ina realisaziun surordinada unitara da las activitads en il sectur business continuity management (BCM) en l'administraziun chantunala.

Vus coordinais l'ulteriur svilup da la strategia BCM da tut l'interpresa, las activitads BCM ed il barat instituziunalisà tranter las persunas responsablas per BCM en ils uffizis. En collavuraziun cun ils secturs spezials identifitgais e valitais Vus las ristgas operaziunalas. Cun analisas dal basegn da protecziun, dal business impact e da las ristgas eruis Vus las resursas ed ils process critics che resultan ord vista da l'entira administraziun e rapportais davart pussaivladads d'optimaziun e davart mesiras da meglieraziun. L'organisaziun e la realisaziun da las scolaziuns e da las furmaziuns supplementaras e l'iniziaziun d'exercizis d'urgenza BCM As fa plaschair.

Voss profil: Vus avais terminà in diplom universitar sin stgalim terziar economia da manaschi u tecnica sco er ina scolaziun approfundada en il management da ristgas e da process u ina scolaziun renconuschida sco spezialista/spezialist per BCM. Vus avais enconuschientschas praticas da plirs onns en il sectur BCM sco er enconuschientschas approfundadas cun ils sistems da management, cun normas, cun audits e cun certificaziuns en la teoria ed en la pratica. Vus essas ina persunalitad equilibrada, avais cumpetenzas socialas, essas abla da supportar squitsch ed avais forza da persvader sco er bunas enconuschientschas en l'applicaziun dal computer.Vus communitgais en in stil segir en tudestg e da preferenza er en ina segunda lingua chantunala. Vus avais in bun dun receptiv, pensais en moda analitica e lavurais en moda independenta, fidaivla e precisa sco er a favur da soluziuns. Bunas abilitads da lavurar en in team, flexibilitad e fidadadad cumpletteschan Voss profil.

 

Voss avantatgs: In'activitad interessanta ed independenta che pretenda responsabladad, pussaivladads d'As perfecziunar sco er cundiziuns d'engaschament modernas (incl. homeoffice).

 

Noss team s'allegra d'ina cooperatura u d'in cooperatur carismatic e decidì. Avain nus sveglià Voss interess? Lura ans legrain nus d'As emprender d'enconuscher persunalmain.

Grad d'occupaziun: 80–100 %

Cumenzament da la lavur: tenor cunvegna

Lieu da lavur: Cuira

Termin d'annunzia: 31 da fanadur 2021

Persuna da contact: Fernando Guntern, manader da l'uffizi, telefon 081 257 32 24, fernando.guntern@pa.gr.ch u Roger Danuser, manader da management dal persunal / vicemanader da l'uffizi, telefon 081 257 32 45, roger.danuser@pa.gr.ch

Nus ans legrain da Vossa annunzia electronica cumpletta.