L'administraziun chantunala – ina patruna moderna per collavuraturas motivadas e collavuraturs motivads sco Vus.
collavuratura scientifica u collavuratur scientific per la Biblioteca chantunala dal Grischun (80 %)

Uffizi da cultura / Biblioteca chantunala dal Grischun

Karlihofplatz

7001 Cuira

Voss champ d'incumbensas: En l'Uffizi da cultura avais Vus sco collavuratura scientifica u collavuratur scientific e sco vicedirectura u vicedirectur da la Biblioteca chantunala dal Grischun invista da tut las fatschentas impurtantas e da tut ils process impurtants. Vus planisais e realisais projects, essas responsabla u responsabel per la lavur da publicitad e per la planisaziun d'occurrenza ed organisais visitas guidadas en la biblioteca. Vus tgirais las praticantas ed ils praticants, collavurais en differentas gruppas da lavur (che Vus manais per part) e surpigliais unitads spezialisadas tenor cunvegna.

Voss profil: Vus disponis da qualificaziuns bibliotecaras cun in studi terminà da scienzas d'infurmaziun, d'avantatg cumbinadas cun in studi da las scienzas da l'istorgia ubain cun in studi da la direcziun scienzas umanas u socialas. En il rom da Vossa carriera vertenta pudais Vus cumprovar enconuschientschas dal manaschament da projects ed in'experientscha professiunala da plirs onns en l'ambient da bibliotecas. Vus essas abla u abel da sviluppar e da realisar concepts. Vus essas al current davart tut ils svilups actuals sin il champ da las bibliotecas, essas ina persunalitad communicativa ch'è abla da lavurar en in team ed avais enconuschientschas d'ina segunda ed eventualmain er da la terza lingua chantunala.

Grad d'occupaziun: 80 %

Cumenzament da la lavur: 1. da settember 2021 u tenor cunvegna

Lieu da lavur: Cuira

Termin d'annunzia: 4 da fanadur 2021

Persuna da contact: Petronella Däscher, telefon 081 257 28 21, Petronella.Daescher@kbg.gr.ch

Nus ans legrain da Vossa annunzia electronica cumpletta.