L'administraziun chantunala – ina patruna moderna per collavuraturas motivadas e collavuraturs motivads sco Vus.
signuna u signun ubain tecnologa u tecnolog en la producziun da latg (80 - 100 %)
Plantahof
Kantonsstrasse 17
7302 Landquart

Voss champ d'incumbensas: Sco signuna responsabla u signun responsabel en la chascharia dal Plantahof essas Vus cumpetenta u cumpetent da far products da latg d'auta qualitad ed innovativs per noss center da dietas, per las butias da bains purils e per l'ulteriura clientella. Ensemen cun in'emprendista producis Vus cun passiun ina paletta da products variada or dal latg da l'agen bain puril (latg da vatga, da chaura e da nursa).

Voss profil: Vus avais terminà ina scolaziun sco tecnologa u tecnolog en la producziun da latg resp. sco chaschadra u chaschader ubain avais in'experientscha da plirs onns p.ex. sco signuna u signun. Giavischà na vegn betg mo plaschair per l'economia da latg, mabain er in bun spiert da team e l'abilitad da lavurar independentamain.

Grad d'occupaziun: 80 - 100 %

Cumenzament da la lavur: 1. da favrer 2021 u tenor cunvegna

Lieu da lavur: Landquart

Termin d'annunzia: 6 da november 2020

Persuna da contact: Stefan Bless, telefon 079 468 45 78, Stefan.Bless@plantahof.gr.ch u Rolf Hug, telefon 081 257 60 90, Rolf.Hug@plantahof.gr.ch

Nus ans legrain da Vossa annunzia electronica cumpletta.