L'administraziun chantunala – ina patruna moderna per collavuraturas motivadas e collavuraturs motivads sco Vus.
collavuraturas scientificas u collavuraturs scientifics (80 - 100 %)

Uffizi da cultura

Loëstrasse 26

7001 Cuira

Voss champ d'incumbensas: Per la perioda dals onns 2021 fin 2024 planisescha l'Uffizi da cultura da stgaffir in portal digital unitar dals bains culturals per il patrimoni cultural e linguistic dal chantun Grischun che vegn rendì accessibel – grazia a questa plattafurma – en moda efficazia ad in vast circul d'utilisadras e d'utilisaders, e quai independentamain dal lieu. En quest connex duai er vegnir rinforzà il niz per la furmaziun, per la scienza e per il turissem. Ultra dals cuntegns d'instituziuns chantunalas (museums, Archiv dal stadi, Biblioteca chantunala, Servetsch archeologic e Tgira da monuments) duain vegnir integrads en il portal er ils effectivs d'instituziuns culturalas betg chantunalas.
Sco collavuratura scientifica u collavuratur scientific garantis Vus en in team las lavurs principalas necessarias da vart da l'Uffizi da cultura per realisar quest project. En quest connex coordinais Vus las lavurs da purschiders externs cun ils partenaris da project ed As participais concepziunalmain sco er operativamain a la concepziun dal portal dals bains culturals.

Voss profil: Vus avais terminà in studi universitar en scienzas umanas, en informatica u en scienzas d'infurmaziun ed avais experientschas da plirs onns en il sectur da las Digital Humanities. Durant Vossa carriera da fin ussa avais Vus gia pudì acquistar vastas enconuschientschas davart formats e standards da metadatas usitads sco er davart interfatschas da datas en ils conturns da GLAM e Vus pudais As identifitgar cun l'idea da las Linked (Open) Data e dal Semantic Web. Cun Vossas abilitads communicativas cumprovadas savais Vus ultra da quai entusiasmar partenaris e persunas externas per il project. Plinavant avais Vus ina gronda prontezza a l'acziun, atgna iniziativa ed abilitad da schliar problems.
Il project è concepì per 4 onns.

Grad d'occupaziun: 80 - 100 %

Cumenzament da la lavur: 1. da schaner 2021

Lieu da lavur: Cuira

Termin d'annunzia: 6 da november 2020

Persuna da contact: Barbara Gabrielli, telefon 081 257 48 01, Barbara.Gabrielli@afk.gr.ch u Philipp Wiemann, telefon 081 257 48 65, Philipp.Wiemann@adg.gr.ch

Nus ans legrain da Vossa annunzia electronica cumpletta.