L'administraziun chantunala – ina patruna moderna per collavuraturas motivadas e collavuraturs motivads sco Vus.
incumbensada u incumbensà per il e-voting (80 - 100 %)

Chanzlia chantunala

Reichsgasse 35

7001 Cuira

Voss champ d'incumbensas: Sco manadra u manader da project essas Vus responsabla u responsabel per l'introducziun, per la derasaziun e per il manaschi ordinari dal e-voting sin tut ils plauns statals en il chantun Grischun. En Vossa funcziun cooperais Vus ultra da quai en gruppas da lavur e d'experts da la Confederaziun e dals chantuns. Ultra da quai tgirais Vus ulteriuras incumbensas e projects en il e-government ed en il sectur da la tecnologia d'infurmaziun (IT).

Voss profil: Quest champ d'incumbensas pretenda ina persunalitad che ha terminà ina scolaziun sin il stgalim d'ina scola auta spezialisada u d'ina scola spezialisada superiura per exempel en ils secturs informatica/tecnica/logistica u ina furmaziun cumparegliabla cun informatica sco direcziun d'approfundaziun. Vus avais experientscha professiunala en il management da projects ed en il support da la clientella en conturns tipics da la tecnologia d'infurmaziun e Vus avais bunas abilitads concepziunalas. Vus essas ina persunalitad motivada e fidada cun interess per prestaziuns da servetsch ed avais plaschair dal contact cun la clientella. Abilitad da supportar squitsch, atgna iniziativa, in'expressiun segira a bucca ed en scrit cumpletteschan Voss profil. Enconuschientschas da las linguas chantunalas èn giavischadas.

Grad d'occupaziun: 80 - 100 %

Cumenzament da la lavur: 1. da december 2020 u tenor cunvegna

Lieu da lavur: Cuira

Termin d'annunzia: 10 d'avust 2020

Persuna da contact: Walter Frizzoni, telefon 081 257 22 22

Wir freuen uns auf Ihre vollständige online Bewerbung.