L'administraziun chantunala – ina patruna moderna per collavuraturas motivadas e collavuraturs motivads sco Vus.
supportra u supporter dad ICT (80 - 100 %)

Uffizi d'informatica

Rosenweg 4

7001 Cuira

Voss champ d'incumbensas: L'Uffizi d'informatica è il post central da servetschs d'informatica per l'administraziun chantunala. Tar Vossas incumbensas sco supportra u supporter dad ICT tutgan il svilup ed il mantegniment da l'infrastructura da client incl. dals programs d'applicaziun sco er la garanzia d'in manaschi senza incaps. Ultra da quai sustegnais Vus las applitgadras ed ils applitgaders en cas da problems tecnics, liquidais disturbis da la hardware e da la software e faschais tests da configuraziuns dals sistems e da la software. Vus faschais e tgirais las documentaziuns davart sistems e davart soluziuns da problems.

Voss profil: Questa incumbensa premetta che Vus hajas terminà in emprendissadi d'informatica u in auter emprendissadi cun ina furmaziun supplementara pli profunda sin il champ d'incumbensas. Vus avais experientscha da la configuraziun da sistems e cun ils products da la paletta da Microsoft en in ambient da manaschi. Er sut squitsch da temp essas Vus abla u abel da liquidar las incumbensas en moda structurada ed exacta. Vossa moda da lavurar ch'è orientada a la clientella ed al team cumplettescha Voss profil.

Grad d'occupaziun: 80 - 100 %

Cumenzament da la lavur: 1. da december 2020 u tenor cunvegna

Lieu da lavur: Cuira

Termin d'annunzia: 13 d'avust 2020

Persuna da contact: Andreas Schmid, telefon 081 257 32 91, andreas.schmid@afi.gr.ch

Wir freuen uns auf Ihre vollständige online Bewerbung.