Die Kantonale Verwaltung – eine moderne Arbeitgeberin für motivierte Mitarbeitende wie Sie.
manadra u manader da projectaziun e da construcziun da vias da colliaziun per Cuira (80 - 100 %)

Uffizi da construcziun bassa, Servetsch da persunal

Grabenstrasse 30

7001 Cuira

Voss champ d'incumbensas: Sco manadra u manader da projectaziun e da construcziun da vias da colliaziun avais Vus – ensemen cun il manader da ressort – la responsabladad per il mantegniment architectonic sco er per la construcziun e per la renovaziun da las vias da colliaziun tar la partiziun Mantegniment da vias. Voss champ d'incumbensas cumpiglia la responsabladad per la budgetaziun e per ils credits, la projectaziun sco er la realisaziun da construcziuns. Per ademplir questas incumbensas pretensiusas stattan a disposiziun 25 collavuraturas e collavuraturs tecnics spezialisads en noss districts repartids sin l'entir territori chantunal. Vus vegnis ad esser responsabla u responsabel per ina part dals districts.

Voss profil: Questa activitad multifara pretenda blera responsabladad e na premetta betg mo enconuschientschas tecnicas spezialisadas da la construcziun da vias, mabain er in agir tenor princips d'interpresa. Vus possedais in diplom sco inschignera u inschigner da construcziun ed avais in'experientscha da plirs onns en ils secturs da la planisaziun e da la realisaziun da projects da vias. Experientscha da direcziun, forza da persvader, iniziativa sco er l'abilitad d'As exprimer a bucca ed en scrit As qualifitgeschan spezialmain per questa plazza. Bunas enconuschientschas da l'informatica vegnan premessas. Enconuschientschas dal rumantsch e/u dal talian èn giavischadas.

Grad d'occupaziun: 80 - 100 %

Cumenzament da la lavur: 1. d'october 2020 u tenor cunvegna

Lieu da lavur: Cuira

Termin d'annunzia: 11 da settember 2020

Persuna da contact: Gion Hagmann, telefon 081 257 37 35, gion.hagmann@tba.gr.ch

Wir freuen uns auf Ihre vollständige online Bewerbung.