L'administraziun chantunala – ina patruna moderna per collavuraturas motivadas e collavuraturs motivads sco Vus. Perquai ch'il titular da la plazza va en pensiun tschertga il Departament da giustia, segirezza e sanadad ina/in

scheffa u schef da l'Uffizi per il traffic sin via (80 - 100 %)

Secretariat dal departament DGSS

Hofgraben 5

7000 Cuira

Voss champ d'incumbensas: L'Uffizi per il traffic sin via è structurà en trais partiziuns ed è principalmain responsabel per l'admissiun al traffic da vehichels sco er da manischunzas e manischunzs e da bastiments, per la controlla periodica da vehichels e da bastiments, per il relasch da mesiras administrativas cunter manischunzas e manischunzs fallibels sco er per l'imposiziun e per l'incassament da las taglias da traffic.

Sco manadra u manader da l'Uffizi per il traffic sin via essas Vus suttamessa u suttamess directamain al schef dal departament e responsabla u responsabel per la direcziun generala da l'Uffizi per il traffic sin via cun passa 70 collavuraturas e collavuraturs.Vus essas responsabla u responsabel per ademplir las incumbensas da l'uffizi, inclusiv per liquidar las lavurs legislativas respectivas sin il champ dal traffic sin via, da la navigaziun e da las taglias da traffic. En il rom da Vossas cumpetenzas prendais Vus decisiuns pertutgant il persunal ed il manaschi, represchentais l'uffizi vers anora e tgirais stretgs contacts cun posts federals, cun posts chantunals, cun vischnancas, cun l'industria e cun il mastergn sco er cun persunas privatas. Plinavant faschais Vus d'uffizi part a gremis spezialisads e cooperais a la furmaziun da l'opiniun politica.

Voss profil: Questa activitad multifara ed independenta pretenda ina persunalitad cun qualitads da manar, cun dun da contractar sco er cun forza e capacitad da persvader.In'experientscha professiunala da plirs onns en ina posiziun directiva sco er enconuschientschas profundas da la legislaziun davart il traffic sin via èn medemamain premissa sco ina vasta chapientscha per ils fatgs da l'imposiziun da vehichels. Vus possedais in diplom universitar sco giurista u giurist u sco economa u econom ubain avais terminà ina scolaziun cumparegliabla e fatg experientschas praticas d'ina activitad equivalenta en l'industria u en l'administraziun.Abilitads communicativas, in'auta cumpetenza sociala, in'affinitad per la digitalisaziun sco er bunas enconuschientschas dal talian cumpletteschan Voss Profil.

Grad d'occupaziun: 80 - 100 %

Cumenzament da la lavur: 1. da zercladur 2021 u tenor cunvegna

Lieu da lavur: Cuira

Termin d'annunzia: 15 da fanadur 2020

Persuna da contact: cusseglier guvernativ Peter Peyer, telefon 081 257 25 13

Wir freuen uns auf Ihre vollständige online Bewerbung.