L'administraziun chantunala – ina patruna moderna per collavuraturas motivadas e collavuraturs motivads sco Vus.
inspectura professiunala u inspectur professiunal (80 - 100 %)

Uffizi per la furmaziun professiunala

Quaderstrasse 22

7001 Cuira

Voss champ d'incumbensas: Sco inspectura professiunala u inspectur professiunal survegliais Vus la furmaziun fundamentala professiunala tenor la legislaziun federala e chantunala en las professiuns ed en las regiuns attribuidas a Vus. Vus scleris las premissas per conceder permissiuns da furmaziun ad interpresas da las professiuns attribuidas a Vus ed approvais contracts d'emprendissadi. Vus cussegliais emprendistas ed emprendists, geniturs ed interpresas en connex cun dumondas da la relaziun d'emprendissadi ed infurmais er persunas creschidas che vulan s'acquistar in attestat federal da qualificaziun sur la procedura da qualificaziun. Vus elavurais midadas da contracts d'emprendissadi, intermediais – en cas da difficultads – tranter las parts contrahentas e mussais – en cas da schliaziuns da contracts d'emprendissadi – vias per cuntinuar cun la scolaziun (midada d'interpresa, midada da professiun, scleriment da la qualificaziun tras la cussegliaziun professiunala). Ultra da quai collavurais Vus en cumissiuns ed instruis en curs per furmaturas e furmaturs da la professiun.

Voss profil: Vus avais terminà cun success in emprendissadi sco er ina scolaziun cuntinuanta, avais experientscha sco instructura u instructur ubain sco experta u expert d'examen responsabla u responsabel ed essas da preferenza qualifitgada u qualifitgà per dar curs a persunas creschidas, ubain essas pronta u pront d'obtegnair questa qualificaziun tras ina furmaziun supplementara. Pervia dals champs professiunals che ston vegnir tgirads, avais Vus ina gronda experientscha professiunala dal sectur d'hotellaria-gastronomia u da commerzi en detagl. Per questa incumbensa pretensiusa tschertgain nus ina persuna iniziativa, orientada a soluziuns, ch'è abla da supportar squitsch e da lavurar en in team e che ha enconuschientschas fundadas dal sistem da furmaziun svizzer sco er dal dretg da lavur. Enconuschientschas d'ina segunda (ed eventualmain er da la terza) lingua chantunala èn impurtantas e d'avantatg en questa funcziun. Vus lavurais gugent en moda independenta. In dun da contractar, ina demananza segira sco er in bun sensori per la situaziun qualifitgeschan Vossa persunalitad.

Grad d'occupaziun: 80 - 100 %

Cumenzament da la lavur: 1. da schaner 2021 u tenor cunvegna

Lieu da lavur: Cuira

Termin d'annunzia: 14 da zercladur 2020

Persuna da contact: Walter Järmann, telefon 081 257 27 65, walter.jaermann@afb.gr.ch

Las annunzias ston vegnir inoltradas exclusivamain online.

Wir freuen uns auf Ihre vollständige online Bewerbung.