L'administraziun chantunala – ina patruna moderna per collavuraturas motivadas e collavuraturs motivads sco Vus.
inschignera u inschigner da construcziun SPF sco manadra u manader da la partiziun Construcziuns artifizialas (80 - 100 %)

Uffizi da construcziun bassa, servetsch da persunal

Grabenstrasse 30

7001 Cuira

Voss champ d'incumbensas: Sco manadra u manader da la partiziun Construcziuns artifizialas tgirais Vus ina da las partiziuns principalas da l'Uffizi da construcziun bassa dal Grischun, che cumpiglia las secziuns Novas construcziuns artifizialas, Mantegniment da las construcziuns artifizialas sco er Tecnologia da materials. La partiziun è responsabla per passa 1500 construcziuns artifizialas cun ina lunghezza totala da ca. 80 km sin l'entira rait da vias chantunalas principalas e da colliaziun dal chantun Grischun sco er per il sectur da la tecnologia da materials. Mintga onn renovescha l'Uffizi da construcziun bassa var 40 punts u las remplazza tras construcziuns novas. Ils objects cumpiglian punts fascinantas, sco per exempel la punt sur la Landquart a Felsenbach da Christian Menn, la punt da marmel al pass dal Spleia da l'onn 1838 u la punt Tardis sur il Rain sper Landquart cun ina lunghezza da l'artg dad 85 m. Per dumagnar questas incumbensas pretensiusas ed interessantas survegnis Vus il sustegn da var 30 collavuraturas e collavuraturs ch'èn suttamess a Vus e che lavuran en ils pli differents roms da l'inschigneria, da la geologia, da la geotecnica e da la tecnica da materials.

Voss profil: Per questa funcziun pretensiusa e variada èn necessaris in studi terminà d'inschigneria da construcziun, enconuschientschas fundadas da l'inschigneria constructiva sco er in'experientscha professiunala d'in pèr onns en la construcziun da punts. D'avantatg èn ultra da quai enconuschientschas da la tecnologia da materials sco er da la geotecnica. Premessas vegnan ina moda da lavurar orientada al team, forza da persvader sco er ina moda da pensar cumbinatorica ed interdisciplinara. Vus appreziais in'activitad en atgna responsabladad sco er independenta ed avais ina gronda conscienza per la qualitad. Cun Voss stil da manar glieud stgaffis Vus in ambient motivant per Vossas collavuraturas e Voss collavuraturs e promovais lur potenzials. Plinavant essas Vus ina persunalitad flexibla, integra e loiala ch'è abla da supportar squitsch. Enconuschientschas dal rumantsch e/u dal talian èn giavischadas.

Grad d'occupaziun: 80 - 100 %
Cumenzament da la lavur: 1. d'avrigl 2020 u tenor cunvegna
Lieu da lavur: Cuira
Termin d'annunzia: 9 da favrer 2020
Persuna da contact: Reto Knuchel, telefon 081 257 37 01

Nus ans legrain da Vossa annunzia electronica cumpletta.